To blog OINOS έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση!
Για να μεταφερθείτε στη νέα διεύθυνση κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.krasiagr.com

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Πώς συστήνεται μια Ομάδα αμπελουργών


Το δρόμο για την ίδρυση Ομάδων Παραγωγών στον αμπελοοινικό τομέα ανοίγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, που υπογράφουν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Δριβελέγκας και ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. του

αμπελοοινικού τομέα, έχουν νομικά πρόσωπα όπως αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις) και εταιρείες του Εμπορικού Νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 122, 124, 125β και 125ιε του Kαν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 361/2008 και 491/2009 του Συμβουλίου, που αφορούν την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών (στο εξής Ο.Π.) του αμπελοοινικού τομέα.


Άρθρο 3

Δικαιούχοι Αναγνώρισης

1. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα, έχουν:

α) Τα νομικά πρόσωπα ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, τα οποία έχουν νόμιμα συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών προϊόντων του οίνου, όπως αυτά αναφέρονται στο μέρος XII του παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 1234/2007, και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

Ως τέτοια νοούνται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις).

β) Οι εταιρείες του Εμπορικού Νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Έδρα της Ο.Π., είναι η περιφέρεια που ορίζεται ως καταστατική έδρα του νομικού προσώπου ή της εταιρείας του Εμπορικού Νόμου της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας. Πραγματική έδρα της Ο.Π. είναι η περιφέρεια στην οποία η Ο.Π. χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και διαμένει μόνιμα ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών της.


Άρθρο 5

Διαδικασία αναγνώρισης Ο.Π.

1. Τα νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες του άρθρου 3 της παρούσας, προκειμένου να αναγνωριστούν ως Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα, υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας της πραγματικής έδρας τους η οποία απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και συνοδεύεται από τα κατωτέρω:

α) Αντίγραφο της συστατικής πράξης της Ο.Π., ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής,

β) Αποδεικτικά έγγραφα ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις για την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για κάθε νομική μορφή Ο.Π.,

γ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, εφόσον αυτή έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης,

δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι:

i) πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας,

ii) έχουν ελάχιστο αριθμό 10 μελών στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές και 20 στις λοιπές περιοχές,

iii) η ελάχιστη ποσότητα παραγωγής που μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται, είναι τουλάχιστον 200 τόνοι νωπού προϊόντος στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές και 400 τόνοι στις λοιπές,

iv) είναι σε θέση να εκτελέσουν ορθά τις δραστηριότητές τους, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια, όσο και την αποτελεσματικότητα στη συγκέντρωση του παραγόμενου προϊόντος και

v) προσφέρουν στα μέλη τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

2. Για την αναγνώριση, την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης και την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης αναγνώρισης των Ο.Π. του άρθρου 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200), καθώς και του άρθρου 4 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ Α΄ 12), όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου